Nạp tiền vào tk thẻ vào lúc bất kỳ, sau đó rút vào tk chính đt vào lúc bất kỳ.. khi khuyến mãi hoặc khi cần kíp mà ko mất phí. Sao phải ứng tiền nữa. ^^

Tag: đổi tiền từ tài khoản điện thoại sang tiền mặt, [vid_tags]

Xem thêm: https://formcôngnghệ.vn/category/internet

Nguồn: https://formcôngnghệ.vn